Představení


Služby v oblasti ochrany životního prostředí poskytuji od roku 1992.

Zabývám se zejména hodnocením antropogenních vlivů na životní prostředí v rámci přípravy investičních a urbanistických záměrů. Hlavní oblastí mého zájmu je problematika posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, koncepční řešení ochrany životního prostředí a zpracování ekologických auditů. V rámci této činnosti zajišťuji zpracování potřebných studií či dokumentů. Samozřejmostí je i poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Hlavní náplní mé činnosti je:

Ochrana přírody a krajiny

Preferuji otevřený a individuální přístup ke svým klientům. Hlavní prioritou je vždy nalezení optimálního řešení s ohledem na životní prostředí a veřejné zájmy. Předností mé práce je nezávislost a nezaujatost, vysoká kvalita projektů, dlouholeté zkušenosti v oblasti hodnocení životního prostředí a znalost procesních a formálních náležitostí dokumentací a studií nutných pro úspěšné projednání s úřady.

Kvalifikace: Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor ochrana přírodního prostředí – 1988, splněna rigorózní zkouška – titul RNDr. - 1989

Autorizace: Pro zpracování dokumentace a posudku dle zákona č. 100/2001 Sb. se specializací na zemědělství a lesní hospodářství, vodní hospodářství, dobývání nerostů, průmysl stavebních hmot, potravinářský průmysl, dopravní zařízení, další odvětví lehkého průmyslu a odpadové hospodářství. (autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudků - informační systém EIA.