Ukázky grafických výstupů

Výstup hlukové studie Výstup rozptylové studie Ukázka tvorby ÚSES

Přednášky

Přírodní podmínky ve městě Karlovy Vary

V rámci konzultační činnosti pro Kancelář architektury města Karlovy Vary byla zpracována přednáška o přírodních podmínkách města Karlovy Vary (klimatická charakteristika, geomorfologie a geologie, hydrografie, pedologické podmínky, přírodní zdroje, biologická rozmanitost, ochrana přírody).

Když přemýšlíme o městě, nevybaví se nám určitě jako první myšlenka pojem příroda. Ta je však pro život ve městě velmi důležitá, jde o základní prvek životního prostředí v organismu každého města, který je garantem každodenní kvality života. Uvedený aspekt hraje stále důležitější roli v rozvoji měst. Městské vlády na celém světě dnes usilují o městskou přírodu, která má co možná nejvyšší možnou rekreační hodnotu a ekologickou rozmanitost.Druhá část přednášky se týká stavu jednotlivých složek životního prostředí v Karlových Varech (ovzduší, voda, půda, horninové prostředí, biota, hluková situace, staré ekologické zátěže).

Fotodokumentace z vybraných akcí

Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy

V rámci zpracování KPÚ se zpracovává tzv. Plán společných zařízení – tj. zhodnocení stávajícího stavu v oblasti cestní sítě, přírody, odtokových poměrů a návrh opatření v těchto oblastech. Byl zpracován územní systém ekologické stability, byly navrženy úpravy cestní sítě a vodohospodářské úpravy v celém katastrálním území Horní Lánov v morfologicky složitém terénu podhůří Krkonoš. Fotografie jsou z období průzkumných prací.

Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy Horní Lánov - komplexní pozemkové úpravy

Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí

V prostoru bývalých kasáren v Karlových Varech – Dvorech byl proveden průzkum horninového prostředí, který prokázal výskyt kontaminace zemin i podzemních vod ropnými látkami v okolí bývalé čerpací stanice pohonných hmot. Byla provedena sanace „ex situ“ tj. odstranění kontaminovaných poloh zemin, jejich odvoz a následná biodegradace, byly rovněž odčerpány kontaminované podzemní vody a provedena jejich následná likvidace. Činnost na lokalitě představovala řízení veškerých prací včetně analytického ověřování míry kontaminace. Fotografie jsou z průběhu sanace.

Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí Karlovy Vary - Dvory, sanace horninového prostředí

Klášter Ostrov - sanace kontaminovaných zemin a vod

V části kláštera v Ostrově, jehož plochy byly využívány jako kasárny, byla zjištěna kontaminace horninového prostředí ropnými látkami. Byla provedena celková sanace prostoru znečištění, které spočívalo v odtěžení kontaminovaných vrstev zemin, jejich odvoz na biodegradační plochu. Zároveň byly čištěny podzemní vody a odpady z nich odborně odstraněny. Fotografie jsou z průběhu sanace.

Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod Ostrov klášter - sanace kontaminovaných zemin a vod

Problematika živin v nádrži Skalka

V rámci výše uvedeného projektu, který byl spolufinancován z fondů EU (Program Cíl 3) bylo provedeno odzkoušení metod proti masovému rozvoji sinic přímo v nádrži Skalka a to jak ve formě tzv. mezokosmových pokusů pro ověření účinnosti metod ve vodním sloupci, tak i ve formě aplikace metod na „volné vodě“, kde byly testovány metody a jejich vliv na vodní sloupec i na sedimenty. Předmětem činnost v rámci projektu bylo zajišťování koordinace mezokosmových pokusů na VD Skalka, materiální příprava na tyto pokusy dle technické specifikace - MEZOKOSMY a činnosti v rozsahu dle technických podmínek. Fotografie jsou z průběhu celé akce.

Osazení mezokosmových konstrukcí Osazení mezokosmových konstrukcí Osazení mezokosmových konstrukcí Osazení mezokosmových konstrukcí Osazení mezokosmových konstrukcí Osazení mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Napouštění mezokosmových konstrukcí Osazení vyrovnávacích hadic Osazení vyrovnávacích hadic Osazení vyrovnávacích hadic Osazení vyrovnávacích hadic Osazení vyrovnávacích hadic Vymezení volných ploch Vymezení volných ploch Vymezení volných ploch Vymezení volných ploch Vymezení volných ploch Odběr dnových sedimentů Odběr dnových sedimentů Odběr dnových sedimentů Odběr dnových sedimentů Aplikace preparátů Aplikace preparátů Zahájení fermentace slámy Zahájení fermentace slámy Zahájení fermentace slámy Zahájení fermentace slámy Zahájení fermentace slámy Zahájení fermentace slámy Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Odběr dnových sedimentů Odběr dnových sedimentů Odběr dnových sedimentů Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Odlov sinic Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž Vypouštění mezokosmů a demontáž