Reference

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

EIA - výběr z oznámení a dokumentací hodnocení vlivů stavby na životní prostředí:

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

Posudky Dokumentací hodnocení vlivů stavby na životní prostředí:

Oznámení vlivu koncepce na ŽP - SEA

Zpracování ekologických auditů a posudků

Hlukové studie pro záměry:

Středisko obchodu a služeb Boršov; Hypermarket Globus K.Vary; Středisko obchodu a služeb Ostrava II; Hypermarket K.Vary Stará Role – U Vysílače; Obchodní zařízení K.Vary – Dolní Kamenná.; Betonárka Kačerov; Provoz skládky Činov. Vliv dopravy.; ČSPH Aš; Lyžařský areál Potůčky; KH Bohemia Chodov; Sportovní areál Kynšperk nad Ohří; Betonárka Aš; Komunikační propojení Chebská - Husova - Hlavní .Mariánské Lázně; Polyfunkční dům Františkovy Lázně; Silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík; Větrný park Lobzy; Hotel Corso M. Lázně; Parkovací dům ARCH 99 K.Vary; VP Hazlov; Flabeg Oloví; Policie ČR Karlovy Vary;Kompostárna Sokolov; NOVÉ BYDLENÍ JAROV, Obytná skupina V Zahrádkách, Praha 3, k. ú. Žižkov; Hornická kolonie Nové Sedlo; Areál Malá Anna Nové Sedlo; ČSPHM Mezirolí; Vítězná Sokolov; Hotel MD Praga; ČSPH Toužim; Dobývací prostor Líšťany; LINCOLN Chodov; Skatepark Ostrov.

Rozptylové studie pro záměry:

Provoz skládky Činov. Vliv dopravy; ČSPH Aš; KH Bohemia Chodov; ČSPH Aš; ZMA Ostrov – prášková lakovna; Betonárka Aš; Komunikační propojení Chebská - Husova – Hlavní, Mariánské; Polyfunkční dům Františkovy Lázně; Silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík.

Analýza rizika:

• Ostrov – klášter

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

Ochrana přírody a krajiny, ÚSES:

Návrh místního územního systému ekologické stability – lokality:

Žluticko – jih; Štědrá u Žlutic; Hájek; Jáchymov; Krásný Les; Otvice; Kolová; Pila; Stanovice; Háje; Hroznětínsko; Andělská Hora; Valeč; Valy; Merklín; Otročín; Chyšsko; Černava; Stráž nad Ohří; Teplička; Šemnice; Teplá; Rájec; Nejdek; Bečov nad Teplou; Chodov u Bečova; Vysoká Pec – Rudné; Smolné Pece; Pulovice; Ovesné Kladruby; Smolov; Kokšín; Skůry, Šípy, Velká Buková; Pocínovice; Libnov a Dolina u Krajkové; Mírová; Boží Dar; Božíčany; Velichov; Vojkovice; Kyselka.

Hydrobiologické posouzení

Vodní hospodářství:

Koncepce odpadového hospodářství

Odpadové hospodářství:

Programy odpadového hospodářství původce:

SÚS K.Vary – Otovice; EPL Merklín; OÚSP K.Vary; Sokoglav Sokolov; Hasičský záchranný sbor K.Vary; Správa lázeňských parků K.Vary.

Programy odpadového hospodářství obce:

Otovice; Andělská Hora; Bečov nad Teplou; Karlovy Vary.

Plány odpadového hospodářství obce:

Chodov; Habartov; Nová Role.

Odnětí ZPF a PUPFL:

Řešení problematiky ŽP v projektových dokumentacích:

Další oblasti:

Významní klienti